Menu

KULTÚRA A ŠPORT

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Kultúrne a športové podujatia

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Kalendárium 2018

Pochovávanie basy 2018

program pre Vás pripravia Besňanskí Kubovia a o občerstvenie sa postarajú členovia Jednoty dôchodcov v sobotu 10. februára o 19.00 hod. v Dome kultúry.

9. Marikovský ples 2018

aj v roku 2018 otvoril kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré budú organizované v priebehu celého roka.

celý článok

Stretnutie s Mikulášom 2017

Tešili sa všetci - deti aj dospelí na stretnutie v sobotu 9. decembra

celý článok

Vráťme harmonike život 2017

5. ročník stretnutia heligonkárov a harmonikárov sa uskutočnil v príjemnej a veselej atmosfére.

celý článok

Október - mesiac úcty k starším 2017

Lásku, úctu a vďaku každoročne prejavujeme aj našim starším spoluobčanom.

celý článok

Olympiáda seniorov 2017

Deväťčlenné družstvo našich dôchodcov nás reprezentovalo na Olympiáde seniorov. Športové hry sa konali 11. septembra v Plevníku. Muži aj ženy súťažili vo viacerých športových disciplínach a získali dve medaily, na ktoré sú veľmi pyšní.

Stretnutie ľudí dobrej vôle 2017 - 11. ročník

Sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda si pripomenuli spoločne Slováci a Česi. Stretli sa na hrebeni Javorníkov, kde po sv. omši nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili aj naši speváci.

Petropavlovské slávnosti 2017

Hody v našej farnosti začali svätou omšou, na ktorej sa zúčastnili farníci z našej obce, Hatného aj Klieštiny.

celý článok

70. výročie kňazstva

Toto vzácne jubileum sme si pripomenuli s naším najstarším občanom Vdp. Cyrilom Šujakom, ktorý súčasne oslávil 98. narodeniny.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2017 - 7. ročník

Ani chladné ráno a upršaný deň nás neodradili od varenia a ochutnávania kapustnice.

celý článok

Deň matiek 2017

Mamky, babky, tety, dennodenne sa staráte, pomáhate nám, vždy máte pre nás láskavé slovo, pohladenie, milý úsmev.

celý článok

Stavanie mája 2017

V nedeľu 30. apríla sme sa stretli pri stavaní mája. Napriek chladnému počasiu sa zišlo veľa ľudí - deti, mládež aj starší, ktorí si ešte pamätajú časy, kedy máj stál v každom dvore, kde bývala slobodná dievčina.

celý článok

8. Marikovský ples 2017

Hostia sa zabávali pri dobrej hudbe, posilnili sa chutnou večerou a mnohí si odnášali zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré vyhrali v tombole. Spestrením plesu bolo vystúpenie speváčky Barborky Lenčéšovej a tanečníkov zo Školy tanca z Považskej Bystrice.

celý článok

Stretnutie s Mikulášom 2016

Výnimočný zážitok pre deti je stretnutie s Mikulášom. Samozrejme, že nemôžu chýbať ani čert a anjeli. Niektoré deti smelo spievali a recitovali, iné sa schovávali v maminom náručí a nesmelo si obzerali čerta. Za súmraku všetci spoločne rozsvietili stromček a tým vyčarili vianočnú atmosféru pre nás všetkých.

celý článok

Vráťme harmonike život 2016

4. ročník stretnutia harmonikárov sa uskutočnil 4. novembra v Kultúrnom dome v Dolnej Marikovej.

celý článok

Október - mesiac úcty k starším 2016

Tak ako každé ročné obdobie má svoj význam, tak aj jednotlivé etapy života majú svoje poslanie.

celý článok

Olympiáda seniorov 2016

V septembri sa naši dôchodci zúčastňujú športových súťaží, pri ktorých predvedú svoju fyzickú zdatnosť a šikovnosť. neide ani tak o víťazstvo ako o prežitie pekného dňa

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle 2016

sa uskutočnilo 5. júla na hrebeni Javorníkov.

celý článok

Petropavlovské slávnosti 2016

Sviatok sv. Petra a Pavla, patrónov nášho kostola sme oslávili v našej farnosti v nedeľu 26. júna.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2016 - 6. ročník

11.júna 2016 sme usporiadali súťaž vo varení kapustnice a na tomto podujatí sme spoločne sme oslávili Deň otcov.

celý článok

Deň matiek 2016

Mamky, babky, tety a všetky naše milé ženy jedna májová nedeľa vždy patrí Vám. Pristavíme sa na chvíľku, porozprávame, potešíme milým slovom a kvietkom. Žiaci a najmenší škôlkari prispeli pekným programom.

celý článok

7. Marikovský ples 2016

Vyhľadávané kultúrnospoločenské podujatie sa tak ako po minulé roky tešilo veľkej obľube občanov.

celý článok

Olympiáda seniorov 2015

Našu obec reprezentovali ôsmi seniori, ktorí sa v silnej konkurencii nenechali zahanbiť a ukázali lásku k športu, bojovného ducha, súťaživosť a fyzickú zdatnosť. Sú pekným vzorom pre naše deti a mládež.

celý článok

Marikovské hody 2015

Začali svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla a pokračovali v areáli Kultúrneho domu.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2015 - 5. ročník

Táto akcia je obľúbená nielen u domácich, ale aj cezpoľných kulinárov.

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2015

Pochovaním basy sa končia fašiangy a začína pôstne obdobie.

celý článok

6. Marikovský ples 2015

31. januára sa uskutočnil tradičný Marikovský ples

celý článok

Vráťme harmonike život 2014 - 2. ročník

2. ročník súťaže harmonikárov navštívilo veľa milovníkov folklóru. Svoje umenie predviedli všetky vekové kategórie muzikantov, ktorí hrali a spievali aj s podporou publika.

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2014

Ani v tomto roku sme na našich najstarších spoluobčanov nezabudli.

celý článok

Deň matiek 2014

celý článok

Privítajme Mikuláša 2013

S príchodom zimy sa deti tešia na príchod Mikuláša. Ten náš prichádza pravidelne s anjelmi a čertami na voze. Prináša so sebou radosť a dobrú náladu. Deťom vyčarí na tvári úsmev a dospelým spokojnosť.

celý článok

Vráťme harmonike život 2013 - 1. ročník

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2013

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2013

celý článok

Marikovské hody 2013

Príjemné popoludnie strávené s priateľmi, pri krásnych piesňach, dobrej hudbe, speve a tanci - aj takto možno prežiť sviatok sv. Petra a Pavla.

celý článok

Deň otcov 2013 - 3. ročník varenia kapustnice

Všetci súťažiaci predvádzajú svoje kulinárske umenie a chcú navariť "najlepšiu kapustnicu".

celý článok

Marikovská domáca zabíjačka 2013

Kedysi v každom dvore, dnes spoločná pre všetkých.

celý článok

4. Marikovský ples 2013

Spoločenská akcia, ktorá sa teší veľkej obľube a záujmu medzi občanmi.

celý článok

Stretnutie s Mikulášom 2012

S príchodom zimy sa deti tešia na príchod Mikuláša.

celý článok

Október - mesiac úcty k starším 2012

V októbri pripravujeme posedenie s našimi najstaršími spoluobčanmi, ktorí dovŕšili 75 rokov a viac.

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2012

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa na Javorníkoch

celý článok

Marikovské hody 2012

Na sviatok Petra a Pavla, patrónov nášho kostola slávime v našej obci hody.

celý článok

2. ročník súťaže vo varení kapustnice 2012

"V tom, čo je dobré, treba pokračovať" myslíme si a preto sme pripravili 2. ročník súťaže vo varení kapustnice. Po prvom úspešnom ročníku sa prihlásilo viac súťažiacich družstiev, čím nám urobili radosť.

celý článok

Stavanie mája 2012

Posledný aprílový podvečer je spojený so stavaním mája. Zabezpečiť vysoký a rovný strom je úlohou futbalistov a o jeho ozdobenie sa postarajú šikovné dievčence.

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2012

Fašiangové obdobie už tradične končíme pochovaním basy.

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2011

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2011

Tradičné stretnutie ľudí zo Slovenska a Moravy na spoločnej sv. omši.

celý článok

Marikovské hody 2011

Na sviatok Petra a Pavla, patrónov nášho kostola sa v našej obci konali hody.

celý článok

Súťaž vo varení kapustnice 2011 - 1. ročník

Pri príležitosti Dňa otcov zorganizoval Obecný úrad súťaž vo varení kapustnice.

celý článok

Marikovská domáca zabíjačka 2011

celý článok

Posedenie s najstaršími občanmi 2010

celý článok

Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke 2010

celý článok

Marikovské hody 2010

celý článok

Fašiangy a pochovávanie basy 2010

celý článok

1. Marikovský ples 2010

celý článok

Stavanie mája 2009

celý článok

IV. stretnutie Marikovských rodákov 2009

celý článok

FC maratón Marikovskou dolinou 2009

celý článok

Vystúpenie FS Studnička v Štiavniku