Menu

OZNAMY OBCE

PI
12 OKT
Vráťme harmonike život

viac
ŠT
27 SEP
Vývoz plastov bude 02. novembra 2018

viac
ŠT
23 AUG
Výstava králikov, hydiny a holubov

viac

Oznamy obce

2018
PI
12 OKT
Vráťme harmonike život
viac si prečítate v záložke Kultúrne a športové podujatia
ŠT
27 SEP
Vývoz plastov bude 02. novembra 2018
Separovaný odpad - plasty, tetrapaky, príp. kov, je potrebné umiestňovať výlučne do priesvitných vriec, ktoré dodáva spoločnosť MEGAWASTE, prípadne si vrece môžete prevziať na Obecnom úrade. Odpad uložený v nepriehľadných vreciach pracovníci vývozcu neprevezmú.
ŠT
23 AUG
Výstava králikov, hydiny a holubov
ZO SZCH Dolná Mariková pozýva občanov na okresnú výstavu králikov, hydiny a holubov, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie v našej obci. Výstava sa bude konať 1.9.2018 /od 8.00 hod - 19.00 hod/ a 2.9 2018 /do 16. hod/ v areáli Základnej školy v Dolnej Marikovej
PO
02 JÚL
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
predaj pozemkov pre IBV - viac na úradnej tabuli
UT
19 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 12. ročník
sa uskutoční 5. júla 2018 na hrebeni Javorníkov. Odchod autobusu bude o 11.00 hod. od Obecného úradu.
PO
28 MÁJ
Petropavlovské slávnosti 2018
V nedeľu 1. júla oslávime sviatok patrónov nášho kostola sv. Petra a Pavla. Sv. omša bude o 13.00 hod., potom bude program pokračovať v areáli Domu kultúry.
PO
23 APR
Prerušenie distribúcie elektriny
v mesiacoch máj a jún bude v našej obci viackrát prerušená dodávka elektrickej energie, podrobnosti si môžete zistit na stránke SSE https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018
05.06., 06. 07., 03. 08., 07. 09., 02.10., 02. 11., 06. 12.