Menu

OZNAMY OBCE

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Oznamy obce

2018
PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Marikovej pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. februára o 14.00 hod. v Požiarnej zbrojnici.
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018
Lesné pozemkové spoločenstvo, urbárska obec Mariková pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2018 o 13.00 hod. v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Kto sa nemôže zúčastniť, nech písomne splnomocní inú osobu, ktorá sa zúčastní na valnom zhromaždení. Výbor LPS
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018
09. 02., 09. 03., 06. 04., 11. 05., 05. 06. , 06. 07.

03. 08., 07. 09., 02.10., 02. 11., 06. 12.
ST
31 JAN
Pochovávanie basy
10. februára 2018. Plagát nájdete v záložke Kultúra a šport.
ST
17 JAN
Úplná uzávierka cesty č. II/507
v termíne 10. februára 2018 - 11. februára 2018
ST
03 JAN
Marikovský spravodaj december 2017
Druhé vydanie obecných novín si môžete nájsť v záložke Kultúra a šport
ST
03 JAN
Kalendár Marikovskej doliny pre rok 2018
Obce Marikovskej doliny vydali spoločný kalendár pre rok 2018. Kalendár obsahuje povesti a kresby prislúchajúce k jednotlivým obciam. Zakúpiť si ho môžete na Obecnom úrade.