Menu

OZNAMY OBCE

UT
17 JÚL
Zber papiera

viac
PO
02 JÚL
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

viac
UT
19 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 12. ročník

viac

Oznamy obce

2018
UT
17 JÚL
Zber papiera
sa uskutoční 24.07.2018, viac iformácií na úradnej tabuli a vo vývesných skrinkách.
PO
02 JÚL
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
predaj pozemkov pre IBV - viac na úradnej tabuli
UT
19 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 12. ročník
sa uskutoční 5. júla 2018 na hrebeni Javorníkov. Odchod autobusu bude o 11.00 hod. od Obecného úradu.
PO
28 MÁJ
Petropavlovské slávnosti 2018
V nedeľu 1. júla oslávime sviatok patrónov nášho kostola sv. Petra a Pavla. Sv. omša bude o 13.00 hod., potom bude program pokračovať v areáli Domu kultúry.
PO
23 APR
Prerušenie distribúcie elektriny
v mesiacoch máj a jún bude v našej obci viackrát prerušená dodávka elektrickej energie, podrobnosti si môžete zistit na stránke SSE https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018
05.06., 06. 07., 03. 08., 07. 09., 02.10., 02. 11., 06. 12.