Menu

OZNAMY OBCE

Zber elektroodpadu - priviezť najneskôr 20. mája 2018 na zberné miesto za Dom kultúry

ŠT
10 MÁJ
Ďakovná sv. omša - 12.5.2018

viac
UT
24 APR
Zápis detí do Materskej školy

viac
PO
23 APR
Prerušenie distribúcie elektriny

viac

Oznamy obce

2018
ŠT
10 MÁJ
Ďakovná sv. omša - 12.5.2018
Pri príležitosti zrealizovania obnovy exteriéru Farského kostola sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej sv. omše dňa 12.mája 2018 o 15.00hod. s naším diecéznym biskupom Mons. Tomašom Galisom, našimi farníkmi, rodákmi, dobrodincami a s pozvanými vzácnymi hosťami. Po sv. omši Vás srdečne v mene svojom a v mene členov Farskej ekonomickej rady pozývam do farskej záhrady na spoločné priateľské posedenie a občerstvenie.
UT
24 APR
Zápis detí do Materskej školy
pre školský rok 2018/2019 - viac nájdete v záložke Inštitúcie, Školy
PO
23 APR
Prerušenie distribúcie elektriny
v mesiacoch máj a jún bude v našej obci viackrát prerušená dodávka elektrickej energie, podrobnosti si môžete zistit na stránke SSE https://online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018
05. 06. , 06. 07., 03. 08., 07. 09., 02.10., 02. 11.,

06. 12.