Menu

SAMOSPRÁVA

PI
12 OKT
Vráťme harmonike život

viac
ŠT
27 SEP
Vývoz plastov bude 02. novembra 2018

viac
ŠT
23 AUG
Výstava králikov, hydiny a holubov

viac

Rekonštrukcia zdravotného strediska


Budova zdravotného strediska bola delimitovaná obci za účelom zabezpečenia priestorov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Obci tak pribudol ďalší objekt, ktorého prevádzka nie je jednoduchá a lacná. Ťarcha spočíva na pleciach našej obce, aj keď nemáme možnosť vyjadriť sa k rušeniu, presúvaniu či rozdeľovaniu jednotlivých ambulancií a zdravotníckych obvodov. Toto sa vždy dialo bez nášho vedomia. Budova bola postavená v 50-tych rokoch min. storočia, a dostali sme ju bez toho, aby tam bola vykonávaná čo i len bežná údržba. Obec už zo svojich prostriedkov vyvŕtala novú studňu, opravila strechu a všetky klampiarske konštrukcie, zrekonštruovala systém vykurovania, keď pôvodné nahradila novým, ekologicky a ekonomicky výhodnejším peletovým. Tiež boli vymenené okná a už viackrát sa vykonávali stavebné úpravy priestorov lekárne, aby vyhovovali predpísaným normám. Tiež sme zabezpečili výrub stromov, ktoré by v prípade silného vetra mohli ohroziť občanov alebo budovu. Obec investovala už nemalé prostriedky do objektu, ktorý slúži aj občanom z Hornej Marikovej, Hatného a Klieštiny a donedávna aj z Udiče. Všetky tieto investície obec hradí výlučne z vlastného rozpočtu, prípadne zo získaných dotácií. Zástupcovia príslušných štátnych inštitúcií, VÚC a ani ostatné dotknuté samosprávy sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na tom, aby sa zdravotná starostlivosť v našej obci zachovala, prípadne skvalitňovala.

26.02.2017

Podobné články

Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice 2015

Objekt bol postavený ešte v roku 1951 si už dávnejšie vyžadoval rekonštrukciu, nakoľko jeho vzhľad nepôsobil najlepšie v centre obce.

celý článok

Rekonštrukcia domu smútku

K výraznej rekoštrukcii domu smútku sme pristúpili už v r. 2006

Rekonštrukcia priepustu 2017

Nefunkčný priepust popod štátnu cestu v časti Martikáňovce dlhodobo a opakovane spôsoboval záplavu cesty v tomto úseku.

celý článok

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2017

V tomto roku prišlo aj na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý je aj sídlom Obecného úradu.

celý článok
späť