Menu

SAMOSPRÁVA

PO
27 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
ŠT
14 SEP
Zmena vývozu plastov

viac

Iné dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Mariková

na roky 2007 - 2015
na roky 2015 - 2025

Záverečný účet Obce Dolná Mariková a rozpočtové hospodárenie

2015

Zápisnica z verejného zhromaždenia

Verejné zhromaždenie 18. 11. 2012

Viac info

Zápis o prideľovaní nájomných bytov

Zápis zo zasadnutia zvolaného starostom Obce Dolná Mariková Ing. Petrom Šujakom za účelom prideľovania bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 15. júla 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej.

celý článok