Menu

SAMOSPRÁVA

PO
27 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
ŠT
14 SEP
Zmena vývozu plastov

viac

Komunálny a separovaný odpad

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz plastov

Harmonogram vývozu plastov v 2. polroku 2017
13.11., 11.12.

Ostatné komodity

Vývoz resp. zber ostatných komodít je realizovaný na základe dohovoru starostu s vedúcim strediska s.z.. Presný termín vývozu odpadov bude vyhlásený miestnym rozhlasom.