Menu

SAMOSPRÁVA

PO
27 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
ŠT
14 SEP
Zmena vývozu plastov

viac

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

MUDr. Andrej ROSÍK - zástupca starostu
Emil CIBULČÍK
František ČELKO
Ing. Jozef KRŠÍK
Milan MAGÁT
Stanislav MELICHERÍK
Pavol ŠUJAK
Ján VLACH
Mgr. Viera ŽILINČÍKOVÁ

Rada obce

MUDr. Andrej ROSÍK
Ing. Jozef KRŠÍK
Stanislav MELICHERÍK
Milan MAGÁT
Pavol ŠUJAK

Ustanovujúce zastupiteľstvo

Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

celý článok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej na základe §12 odst. 7 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej.

celý článok

Komisie pri OZ

FINANČNÁ: Ing. Jozef KRŠÍK, predseda
STAVEBNÁ: Stanislav MELICHERÍK, predseda
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ: Milan MAGÁT, predseda
OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNÉHO PORIADKU: Pavol ŠUJAK, predseda