Menu

SAMOSPRÁVA

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

MUDr. Andrej ROSÍK - zástupca starostu
Emil CIBULČÍK
František ČELKO
Ing. Jozef KRŠÍK
Milan MAGÁT
Stanislav MELICHERÍK
Pavol ŠUJAK
Ján VLACH
Mgr. Viera ŽILINČÍKOVÁ

Rada obce

MUDr. Andrej ROSÍK
Ing. Jozef KRŠÍK
Stanislav MELICHERÍK
Milan MAGÁT
Pavol ŠUJAK

Ustanovujúce zastupiteľstvo

Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

celý článok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej na základe §12 odst. 7 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej.

celý článok

Komisie pri OZ

FINANČNÁ: Ing. Jozef KRŠÍK, predseda
STAVEBNÁ: Stanislav MELICHERÍK, predseda
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ: Milan MAGÁT, predseda
OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNÉHO ZÁUJMU: Pavol ŠUJAK, predseda