Menu

SAMOSPRÁVA

UT
17 JÚL
Zber papiera

viac
PO
02 JÚL
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

viac
UT
19 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 12. ročník

viac

Odpadové hospodárstvo

Vývoz plastov v roku 2018

03. augusta, 07.septembra, 02. októbra, 02. novembra, 06. decembra.
Zber ostatných komodít je realizovaný na základe dohovoru starostu s vedúcim strediska s.z.. Presný termín vývozu odpadov bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

Kanalizácia

Štandardy kvality odpadovej vody

2017