Menu

SAMOSPRÁVA

UT
19 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 12. ročník

viac
PO
28 MÁJ
Petropavlovské slávnosti 2018

viac
PO
23 APR
Prerušenie distribúcie elektriny

viac

Odpadové hospodárstvo

Vývoz plastov v roku 2018

06. apríla, 11. mája, 05. júna, 06. júla, 03. augusta, 07.septembra, 02. októbra, 02. novembra, 06. decembra.
Zber ostatných komodít je realizovaný na základe dohovoru starostu s vedúcim strediska s.z.. Presný termín vývozu odpadov bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

Kanalizácia

Štandardy kvality odpadovej vody

2017