Menu

SAMOSPRÁVA

PO
27 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
ŠT
14 SEP
Zmena vývozu plastov

viac

Správa cintorína

Zmluva na hrobové miesto

Zmluvu na hrobové miesto s aktuálnym cenníkom si môžete stiahnuť odtiaľto:

Stiahnuť

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Viac info

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré je už uzatvorená zmluva o prenájme

- ohlásiť na Obecnom úrade výkop jamy a pohrebnú službu, ktorá bude poskytovať pohrebné služby
- odovzdať na Obecnom úrade 1 fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho
- uhradiť poplatok za prenájom domu smútku v sume 10,- EUR
- zabezpečiť upratanie okolia hrobového miesta (odvoz prebytočnej hliny, kameňov) podľa dohody s pohrebnou službou

Virtuálny citnorín

Kliknutím na odkaz nižšie sa dostanete na www stránku virtuálnych cintorínov, kde si už môžete nájsť aj náš cintorín. Na prehľadnej mape nájdete jednotlivé hrobové miesta, ich identifikáciu a aktuálnu fotografiu. Aktualizácia hrobových miest bola dokončená. Upozorňujeme nájomcov, že je potrebné uhradiť nájom na ďalšie obdobie.

viac info

Virtuálny citnorín už aj pre našu obec

19.9.2017 bola dokončená aktualizácia hrobových miest a na virtuálnej mape cintorína môžete pozrieť jednotlivé hrobové miesta, ich identifikáciu a aktuálnu fotografiu.

viac info

Nájom hrobových miest

V roku 2017 uplynulo 10-ročné obdobie, na ktoré bolo zaplatené nájomné za hrobové miesta. Žiadame nájomcov, aby sa o podmienkach platby na ďalšie obdobie informovali.

Aktualizácia nájomcov hrobových miest

Vzhľadom na prebiehajúcu aktualizáciu nájomcov hrobových miest žiadame príslušníkov rodín, u ktorých nastala zmena nájomcu (napr. úmrtím, dohodou medzi príbuznými...), aby prišli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v termíne do 13. júla 2017.