Menu

SAMOSPRÁVA

PO
12 FEB
Výročná schôdza požiarnikov - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Tlačivá

Žiadosť o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia

Stiahnuť

Čestné prehlásenie

Stiahnuť

Skúška vodotesnosti žumpy

Stiahnuť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Stiahnuť

Vyhlásenie stavebného dozora

Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie

Stiahnuť

Prehlásenie kvalifikovanej osoby

Stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác

Stiahnuť

Návrh o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

Stiahnuť