Menu

SAMOSPRÁVA

PO
27 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
ŠT
14 SEP
Zmena vývozu plastov

viac

Tlačivá

Žiadosť o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia

Stiahnuť

Čestné prehlásenie

Stiahnuť

Skúška vodotesnosti žumpy

Stiahnuť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Stiahnuť

Vyhlásenie stavebného dozora

Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie

Stiahnuť

Prehlásenie kvalifikovanej osoby

Stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác

Stiahnuť

Návrh o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

Stiahnuť