Menu
logo
UT
20 FEB
Zasadnutie poslancov OZ - pozvánka

viac
ŠT
08 FEB
Urbárska schôdza 18.03.2018

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Pozvánka na valné zhromaždenie

LPS, urbárska obec Mariková, pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2018 o 13:00 hodine v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Kto sa nemôže zúčastniť, nech písomne splnomocní inú osobu, ktorá sa zúčastní na valnom zhromaždení.

Pochovávanie basy 2018

program pre Vás pripravia Besňanskí Kubovia a o občerstvenie sa postarajú členovia Jednoty dôchodcov v sobotu 10. februára o 19.00 hod. v Dome kultúry.

Najnovšie
Najnovšie

Zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva

23. marca 2018

Pozvánka

Návrh VZN o podmienkach držania psov

Dokument

Oznam o predaji mimo dražby

Dokument

Verejná vyhláška

Nanovo vyhlásenie Chráneného stromu Dolnomarikovská lipa

Dokument
2. strana

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie

Dokument

Kanalizácia

Štandardy kvality odpadovej vody

2017

Zámer predaja nehnuteľného majetku

Dokument