Menu
logo
PI
13 APR
Divadelné predstavenie

viac
SO
03 FEB
Vývozy plastov v roku 2018

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Pozvánka na valné zhromaždenie

LPS, urbárska obec Mariková, pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2018 o 13:00 hodine v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Kto sa nemôže zúčastniť, nech písomne splnomocní inú osobu, ktorá sa zúčastní na valnom zhromaždení.

Divadelné predstavenie

Pozývame Vás na veselohru od Ferka Urbánka, ktorú môžete vidieť v podaní hercov divadelného súboru Lúky dňa 29. apríla 2018 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Vstupné: pre dospelých 2,- €, pre deti a mládež zdarma.

Najnovšie
Najnovšie

Verejné obstarávanie 2018

Súhrnná správa 1/2018

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie stavebníka: Radovan Daniž a Katarína Danižová rod. Sláviková

Dokument

Vydanie súhlasu na výrub drevín

oznámenie o začatí konania na žiadosť Jozefa Reváka, Dolná Mariková 746

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania

stavebníka: Martin Belás, bytom Považská Bystrica, Rozkvet 2031/60-4

Verejná vyhláška

Zmena vývozu komunálneho odpadu v 14. týždni

Z dôvodu Veľkonočných sviatkov bude v tomto týždni vývoz KO v piatok a v sobotu, t.j. 6.- 7. apríla 2018.

Oznámenie o začatí územného konania

Stredoslovenská energetika, a.s.

Dokument

Kanalizácia

Štandardy kvality odpadovej vody

2017